Obra Publicada

  • Tratamiento de los niños atróficos. Tesi doctoral Facultat de Medicina de la Universitat Central. Madrid: Manuscrit, 1905.
  • El mongolisme infantil. Tres cassos personals; els primers publicats a Espanya. Anals Medecina 1908;6:392-8.
  • Un procedimiento de fabricación de un producto alimenticio a base de harina de trigo sacarificada, 1927.
  • Preparació de formatge utilitzant per llevat el bacillus acidophilus. Manuscrit, ?.