Obra Publicada

  • Els Hospitals a Manresa i Montserrat de l'any 1936 a 1939. Int. a R Toneu, P Solé i JA Vila. Manresa: Els Autors, 1978.