Bibliografia

  • Benavides, FG. Necrológica. In Memoríam. Manuel Baselga, defensor de la salud de los trabajadores. El Pais, 24/06/2009.
  • Jacint Corbella. Obituari. Un pioner de la medicina del treball. Manuel Baselga Monte (1931-2009) Metge. [Obituari. La Vanguardia, 28 juny 2009]