Bibliografia

  • Simó-Castellví, G. Necrològica. In Memoriam. Dr. Josep Maria Nadal i Abella. Revista de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya, Acceptada Novembre 2016. Pendent edició.