Bibliografia

  • Casassas O. La medicina catalana dels segle XX. Barcelona: Edicions 62, 1970.
  • Llorens J. Antibiòtics en pediatria. Barcelona: Monografies Mèdiques de l’Acadèmia Ciències Mèdiques, 1972.
  • Benet J. Catalunya sota el règim franquista. Barcelona: Editorial Blume, 1979.
  • Casassas O i Ramis J. Metges de nens. Cent anys de pediatria a Catalunya. Barcelona: La Magrana, 1993.
  • Claret J, La represión franquista a la Universidad catalana. Eumo, 2003.