Bibliografia

  • Ferrando, Juan. Breve Historia de la dermatologia catalana. Med Cutan Iber Lat Amer. 2003; 31 (1): 57 – 70.
  • Calbet Camarasa, Josep; Corbella Corbella, Jacint. Diccionari biogràfic de metges catalans. Barcelona: Fundació Salvador Vives Casajuana. Seminari Pere Mata. Universitat de Barcelona. Rafael Dalmau, 1983.