Bibliografia

  • Corbella, Jacint. Història de la Facultat de Medicina de Barcelona: 1843-1985. Barcelona: Fundació Uriach 1838, 1996.