Bibliografia

  • Arxiu Família de Soler Jorro.
  • Arxiu Històric CoMB.