Bibliografia

  • Miret-Monsó J. L’exili dels metges catalans desprès de la Guerra Civil. Gimbernat, 1993;20:213-60.
  • Calbet JM i Montaña D. Metges i farmacèutics catalanistes. 1880-1906. Valls: Cossetània, 2001.
  • Fèrriz-Roure T. Escriptors i revistes catalanes a l'exili. Barcelona: Edit. UOC, 2009.
  • Barona-Vilar JL (ed). El exilio científico republicano. València: UV, 2010.
  • Grases PJ. Médicos españoles emigrados a Venezuela. 2da parte. Bitácora Médica, 2013. [Web, darrer accés 28/05/2018]